Waar zeg ik JA tegen?

U bent gevraagd de belangen van iemand uit uw naaste omgeving te behartigen wanneer hij of zij niet meer in staat is dit zelf te doen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde. Het kan gaan om financiële zaken, het nemen van medische beslissingen, het uitvoeren van persoonlijke wensen of een combinatie hiervan. Een hele verantwoordelijkheid. Deze afspraken kunnen in een volmacht of levenstestament worden vastgelegd.

Voordat u deze rol op u neemt, is het goed meer te weten over de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen. En over het inrichten en uitvoeren van deze taken. Het kan u ook helpen bij het nemen van een besluit of u deze taak wel op u wilt of kunt nemen. Achterin de brochure staat een handig stappenplan.

In deze brochure leest u hier meer over.