'Mijn neef regelt straks mijn geldzaken'

In mijn levenstestament heb ik vastgelegd dat mijn neef mijn geldzaken regelt als ik dit zelf niet meer kan. Het geeft mij een gerust gevoel dat ik dit heb geregeld.

Ik wil mijn familie niet tot last zijn of hen in het ongewisse laten. Mijn man is al jaren geleden overleden. Vorig jaar ben ik 80 geworden en voel mijzelf nog prima, maar je weet nooit hoe het loopt in het leven.

Uitstel - afstel
Twee jaar geleden hoorde ik voor het eerst over het levenstestament en dacht: “Daar moet ik ook eens over nadenken”. Je wilt er liever niet bij stilstaan dat je ouder wordt en wat er kan gebeuren. Aan de andere kant ben ik iemand die graag de zaakjes op orde heeft en zelf de regie wil houden. Daarom ben ik er de afgelopen maanden eens voor gaan zitten. Welke zaken wil ik hebben geregeld? Wie kan ik hier het beste voor vragen? Op advies van de notaris heb ik met mijn dochter en haar man hierover gesproken.

Geen kasplantje
Mijn schrikbeeld is te eindigen in een verpleeghuis: onverzorgd, kwijlend en niet meer weten wat je doet. Ik wil absoluut niet in deze situatie belanden. Hoe regel je dat? Of: stel dat ik niet meer thuis kan wonen, wat moet er met mijn koopwoning gebeuren? Wie gaat mijn administratie overnemen als ik hier zelf niet meer toe in staat ben? De checklist levenstestament heeft mij en mijn familie goed geholpen bij het nadenken over de taken waar het om gaat en wie ik het beste kan vragen om mijn zaken waar te nemen.

Taken verdelen
In de checklist las ik over de mogelijkheid om twee vertrouwenspersonen te benoemen in het levenstestament. Een voor de zakelijke belangen en een voor de medische en persoonlijke belangen. Dat was de oplossing. Mijn dochter heeft niets met cijfers en ik wil haar niet belasten met mijn boekhouding. Ik heb goed contact met de oudste zoon van mijn zus. Hij gaat mijn financiële zaken waarnemen als ik dat zelf niet meer kan. Bij ingrijpende beslissingen moet mijn neef eerst overleggen met mijn dochter. Zij wordt mijn vertrouwenspersoon voor medische en persoonlijke aangelegenheden. Goed geregeld dus.

Download de checklist